Profilacja okładzin wewnętrznych i zewnętrznych płyt. Przegląd rozwiązań

Płyty obornickie - LekkaObudowa
Płyty warstwowe jako rozwiązanie dla rolnictwa
1 kwietnia 2020
płyty warstwowe

Korzystanie z płyt warstwowych jest najpopularniejszym rozwiązaniem wybieranym przy budowie hal stalowych służących jako obiekty użytkowe – produkcyjne, magazynowe i handlowe. Wynika to z ich znakomitych parametrów termoizolacyjnych oraz dobrej odporności na warunki atmosferyczne. Ściany z płyty warstwowej są nie tylko ciepłe, ale również lekkie, dzięki czemu nie obciążają całej konstrukcji.

Korzyścią z ich stosowanie jest ich stosunkowo niski koszt, a przede wszystkim możliwość bardzo szybkiego montażu. Plusem jest także to, że dostępne są rozmaite typy powłok zabezpieczających i wiele rodzajów wypełnień oferujących nieco inne właściwości termiczne i akustyczne, a także wytrzymałość na wysoką temperaturę i odporność ogniową. Choć budynki przemysłowe są projektowane tak, by zapewniały możliwie najlepsze właściwości użytkowe, to coraz większą wagę przywiązuje się do ich wyglądu. Także w tym obszarze płyty warstwowe dla przemysłu mają wiele do zaoferowania, za sprawą możliwych rodzajów profilacji ich okładzin wewnętrznych i zewnętrznych.

Znaczenie użytkowe profilowania okładzin płyt warstwowych

Budowa każdej płyty warstwowej jest dość prosta. Między dwoma okładzinami znajduje się dość gruba warstwa materiału izolacyjnego, którego zadaniem jest ochrona przed utratą ciepła, a także tłumienie powstających wibracji i hałasu. Rdzeń termoizolacyjny jest zamknięty między dwoma warstwami blachy stalowej lub aluminiowej. Pełnią one funkcję zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych w przypadku warstwy zewnętrznej oraz przed substancjami znajdującymi się wewnątrz hali, m.in. wilgocią, pyłem i różnymi środkami chemicznymi.

Ważnym zadaniem okładzin wewnętrznych i zewnętrznych płyty warstwowej jest ponadto zabezpieczanie rdzenia termoizolacyjnego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Istotne jest również nadawanie całości właściwej sztywności, ponieważ powierzchnia płyt jest stosunkowo duża, a materiały izolacyjne charakteryzują się zwykle dużą elastycznością. Choć jest ona nieodzowna do dobrego wypełniania całej powierzchni, to nie gwarantuje płycie odpowiedniej stabilności.

Jednym ze sposobów na poprawę walorów użytkowych płyty warstwowej jest jej profilacja, czyli odpowiednie tłoczenie lub zaginanie jej powierzchni. Podobnie jak w przypadku cieszącej się dużą popularnością blachy trapezowej przetłoczenia okładzin wpływają na znaczne zwiększenie wytrzymałości materiału na obciążenia. Blacha profilowana jest bardziej odporna na zginanie i skręcanie. Co równie istotne zabieg ten wpływa na sposób, w jaki blacha zmienia swoje wymiary pod wpływem ciepła. Dzięki nadanej strukturze zmniejsza się tendencja materiału do rozszerzania się pod wpływem ciepła, ponieważ liczne zagięcia są w stanie w dużym stopniu skompensować pojawiające się naprężenia.

Sztywność płyt warstwowych osiągana dzięki profilowaniu ich okładzin jest istotna w przypadku, gdy w grę wchodzi odporność na wiatr. Trzeba pamiętać, że na duże powierzchnie ścian i dachów hal stalowych działają często znaczne siły związane zarówno z naporem wiatru, jak i jego siłą ssącą. Choć w takiej sytuacji kluczowe znaczenie ma odpowiedni montaż i dobór wielkości poszczególnych elementów, to większa sztywność oznacza mniejsze odkształcenia, a zatem podatność na poważne uszkodzenia w razie niekorzystnych warunków pogodowych.

Nadawanie profilu okładzinom zewnętrznym i wewnętrznym płyt ma znacznie również z punktu widzenia estetyki całej budowli.

Profile okładzin płyt warstwowych a walory estetyczne obiektów przemysłowych

Obiekty przemysłowe budowane w technologii hal stalowych charakteryzują się dużą kubaturą. Powstające budynki mają zazwyczaj dużą powierzchnię ścian, co sprawia, że architekci miewają problemy z uzyskaniem atrakcyjnych efektów wizualnych. Istnieje naturalnie możliwość pracowania kolorem, co dzięki wybieraniu jasnych barw może ograniczyć temperaturę, do jakiej nagrzewają się ściany. Użycie jasnych lakierów umożliwia utrzymanie tzw. współczynnika odbicia promieni świetlnych RG na możliwie wysokim poziomie, co przekłada się z kolei na warunki panujące w obiekcie i wydatki związane z działaniem systemów klimatyzacyjnych.

Innym narzędziem umożliwiającym kreowanie odpowiedniego efektu wizualnego jest korzystanie z różnych typów profilowania. Do urozmaicania powierzchni okładzin wykorzystuje się zarówno profilowanie płytkie, jak i głębokie. W pierwszym przypadku przetłoczenia mają niewielkie rozmiary. Zgodnie z normami różnica między poziomami nie powinna ona przekraczać 5 mm, jednak w praktyce wysokość uzyskanej fali bywa zazwyczaj mniejsza. Wśród płyt z profilowaniem płytkim można znaleźć profile liniowe, faliste oraz rowkowe, a także mikroprofilowanie. Bardziej wyraziste efekty mogą być uzyskane przy profilowaniu głębokim, ponieważ dobrze widoczne przetłoczenia w większym stopniu oddziałują na wygląd elewacji. Płyty warstwowe mogą być oferowane z identycznymi profilami okładzin zewnętrznych i wewnętrznych, a także z ich dowolnymi kombinacjami.

Rodzaj profilowania ma duży wpływ na wygląd budynku, ułatwiając przełamanie monotonii dużych płaskich powierzchni. Stosując płyty o różnych rodzajach przetłoczeń, można uzyskać ciekawe efekty powiększając lub zmniejszając optycznie poszczególne elementy całej bryły. Szczególną uwagę do tego, jak będzie się prezentował obiekt, przykładają inwestorzy, którzy decydują się na wzniesienie hali, w której będzie jednocześnie zlokalizowana część ekspozycyjna czy stanowiska obsługi klientów. W takich przypadkach użyte płyty muszą współgrać z pozostałymi materiałami zastosowanymi do wykończenia fasady, a także z często stosowanymi dużymi przeszkleniami.

Różnorodność profili okładzin płyt warstwowych pomaga w dobraniu takiego rodzaju przetłoczeń, który najlepiej będzie pasował do bryły całego budynku i jego najbliższego otoczenia. Dostępność płyt o odmiennym wyglądzie daje także szansę na większe zróżnicowanie elewacji i pozwala na podniesienie jego estetyki.

Sprawdź ofertę